Ordet Kundalini på sanskrit kan översättas som “slingrad kvinnlig orm”.

Ormen är vår energi som slingrar sig vid basen av vår ryggrad och representerar den feminina delen av Gud.

Det gudomliga i oss själva har både en manlig och feminin sida. Adi Shakti är den feminina kraften som omfattar ananda (lycka), chit (ren medvetenhet) och Prema (kärlek).

Kundalini shakti är själva energin hos medvetandet, som, när den väcks, ger högre medvetenhetstillstånd, inklusive samadhi.

Kundaliniyoga inkluderar en mängd olika tekniker som används för att väcka och flytta energi upp genom chakran med hjälp av olika asanas, pranayamas, mantran och mudras.

Den kan förefalla vara en avlägsen kusin till Hatha Yoga eftersom betoningen ligger mindre på asanas.

 

Varför vilar denna kraft?

Enligt tantrisk filosofi är hela universum en manifestation av rent medvetande.

Genom att manifestera universum förefaller det rena medvetandet bli uppdelat i två poler eller aspekter, där varken den ena kan existera utan den andra. Uppdelningen av dessa två poler gör kraften vilande.

Kundalini yoga
Shiva and Shakti in Kundalini yoga

Shiva und Shakti

En av dessa poler har en statisk kvalitet och förblir identifierad med omanifesterat medvetande. Denna egenskap kallas shiva och konceptualiseras som maskulin.

Shiva har kraften att vara men inte kraften att bli eller agera. Han besitter kraften men har ingen energi i sin egen rätt.

Den andra polen är en dynamisk, energisk och kreativ aspekt som kallas shakti – personifierad som Shakti, universums stora moder.

Ur henne föds alla former. Shakti är den subtilaste av alla skapade ting. Hon manifesterar sig själv som hela universum: materia, liv och sinne.

Shakti är en projektion av rent medvetande som döljer medvetandet med de otaliga illusoriska manifestationerna (maya) som hon skapar. Detta är vad vi kallar universum.

Dessa två principer – shiva och shakti – är förenade, men i världen vet vi att en illusion av separation skapas mellan rent medvetande och dess manifestationer.

Detta leder till förvirring och att vi missförstår vår värld eller att vi misstar det overkliga för att vara det verkliga.

Enligt tantra är människan ett miniatyruniversum. Allt som finns i kosmos kan finnas inom varje person, och samma principer som gäller för universum gäller för den individuella personen.

Hos människor beskrivs överskottet av energi som inte används för att upprätthålla organismens funktion också symboliskt som en slingrad orm.

Denna potentiella energi sägs vila vid basen av ryggmärgen, vid Muladhara (rotstöd) chakrat, där den kallas kundalini.

Denna kundalini är det statiska stödet för hela kroppen och dess praniska krafter.

Personer som kan kontrollera tillgången till den omedvetna upplevelsen har rikligt med energi, insikt och kreativitet.

Omvandlingen av shaktis kraft till en aktiv form kallas uppvaknandet av kundalini.

Kundaliniyoga innebär att väcka denna kundalini-shakti och systematiskt leda henne genom varje chakra till Sahasrara chakrat.

När shakti reser upp till toppen och ger energi till varje center längs vägen, blir man fullständigt väckt.

Denna yoga, eller förening, kan förstås som förenandet av kundalini shakti med Shiva (rent medvetande). Denna förening är yogins mål.

Colors of Chakras
Awakening of kundalini

Uppvaknandet av Kundalini

Yoga har flera metoder för att väcka den sovande kraften. Kundalini och tantra yoga är de mest missförstådda av alla yogaövningar.

Dessa heliga, systematiska och avancerade metoder för att uppnå transcendent medvetenhet har förvrängts.

I de förvrängda versionerna av dessa typer av yoga hör vi ofta om grova andningsövningar och ogrundade påståenden från lärare att de direkt väcker denna energi hos eleverna genom sin blotta beröring eller närvaro.

För att verkligen väcka kundalini behövs förberedelser. Utan lång, tålmodig övning i att rena oss själva och stärka vår förmåga att tillgodogöra oss en sådan flod av energi, skulle uppvaknandet av denna kraft störa och förvirra oss.

Om vi genom noggrann träning har lärt oss att känna igen och bemästra våra omedvetna demoner, är vi först då beredda att möta det fulla uppvaknandet av det som finns latent inom oss.

Man tror att shakti inte bara innehåller latent energi utan även latenta minnen.

Läraren som representerar en autentisk tradition som lär ut metoder för att väcka kundalini kommer aldrig helt att avslöja dessa för en oförberedd elev utan kommer att göra sitt bästa för att förbereda eleven.

Förberedelse för att väcka kundalini är viktigare än att väcka kundalini.

Metoder att förbereda sig för att väcka kundalini

 

Fysiska tekniker

Kroppen måste förberedas för att tolerera ökningen av energi.

Sekvenserna av fysiska ställningar, sång och speciella andningstekniker kallas Kriyas och hjälper den andliga energin i basen av ryggraden att stiga och skapa en energisk balans.

En typisk kundaliniyogaklass börjar med en uppvärmning eller en inställning, följt av andningsövningar, sanskritsång och fysiska Asanas (poser) som får energin att flöda upp och genom chakran.

 

Sånger

Ett vanligt sätt för inställning och börja en Kundalini-övning är genom att sjunga sanskritfrasen, “Ong Namo Guru Dev Namo“, vilket betyder, “Jag bugar mig inför den kreativa visdomen, jag bugar mig inför den gudomliga läraren inombords.”

Chanting - Ong Namo Guru Dev Namo
Pranayama

Pranayama

Kallad Agni Pran på sanskrit och nära besläktad med Kapalbhati, är Eldandningen en kraftfull och avgiftande pranayamateknik som värmer kroppen, renar lungorna och bihålorna och hjälper kroppen att läka och bygga styrka.

Eldandningen använder din diafragma som en bälg för en öppen eld; du pumpar nya andetag snabbt in och ut ur dina lungor i en jämn rytm som liknar en flämtande hund.

Den snabba rörelsen av syre stimulerar din kropp, sinne och själ.

Det är viktigt att ha en stark pranayamaövning innan du införlivar denna andningsteknik i din yogaövning.

Eftersom metoden använder magmusklerna för att pressa kraftigt in i diafragman, är det också viktigt att vara i god fysisk kondition när man övar denna teknik.

Om du har hjärtproblem eller högt blodtryck, ryggradssjukdomar, har en luftvägsinfektion eller svindel, bör du INTE utöva Eldandningen. Speciellt för kvinnor, om du är gravid, gör inte Eldandningen.

Sitt med rak ryggrad och börja flämta som en hund. När du andas in expanderar din mage – din mage drar sig tillbaka med en kort och snabb rytm när du andas ut.

Inandningen är passiv och utandningen är kraftfull.

Asanas

 
Egoutrotare

• Denna övning kan göras i Enkel Pose eller Tillbakalutad hjälte.
• Höj armarna till en 60-graders vinkel.
• Håll armbågarna raka och axlarna nere.
• Sträck tummen upp som om du stoppar in dem i himlen.
• Vik fingrarna mot handflatan vid fingrarnas bas, sträck ut handflatorna brett och dra tillbaka knogarna.
• Fokusera dina ögon upp till det Tredje Ögonchakrat och börja ditt Eldandetag.

 
Sittande Kat-Ko Pose

• In Enkel Sittande Pose, greppa dina knän eller främre ankeln med båda händerna..
• För medvetenhet till ditt hjärtas centrum.
• Håll ögonen stängda, andas in medan du lyfter blicken, dra ditt hjärta framåt för Ko Posen och andas ut när du rundar ryggraden för Katt Posen.

Ego Eradicator pose
Shoulders twist asana
Bröstryggens rörelser

• I Enkel Pose, vila händerna på knäna.
• Vrid ryggraden moturs, rör och pressa bröstryggen och magen.
• Andas in när du vrider framåt och andas ut när du vrider dig tillbaka.
• Växla riktning halvvägs igenom, växla riktning.

 

Axelvridning

• Placera vänster fingertoppar på vänster axel och samma sak med höger sida.
• Håll armbågarna i linje med axlarna och parallella med marken, börja vrida åt vänster och höger.
• Andas in vänster och andas ut höger.
• Vibrera mantrat Sat Nam (Jag är sanning) i ditt huvud när du vrider dig (Sat vänster, Nam höger).
• Låt ditt huvud följa ryggradens rörelser.

Grodor

• Stå på dina tår med fötterna utåt i 45 grader, hälarna mot varandra och knäna djupt böjda åt sidan, händerna vilande på golvet.
• När du andas in, sträck ut knäna, lyft upp höfterna mot himlen, håll ditt huvud lågt och händerna vilandes på golvet och hälarna mot varandra.
• Böj dig tillbaka till startpositionen, lyft huvudet och släpp ner höfterna när du andas ut.
• Fortsätt snabbt med kraftfull andning.
• För att avsluta, kom upp och stå med fötterna plant på golvet och ta fem långa djupa andetag genom näsan. Känn energin flöda upp genom dina ben och in i dina högre chakran.

 

Bågskytt Pose

• Börja i Bergsställning (Tadasana).
• Ta ett steg bakåt med vänster fot och se till att båda fötterna är plana på golvet.
• Gör en knytnäve med båda händerna framför dig och pressa ihop handflatorna.
• Håll armbågen högt, dra tillbaka vänster arm (som om du spänner en båge), håll vänster axel och armbåge högt.
• Fokusera dina ögon på din högra tumme framför dig.
• Stå stabilt med benen och känn dig stark och djärv som en krigare.
• Prova med både lång djupandning och Breath of Fire.
• Byt sida.

Frog pose in Kundalini yoga
Concentration and meditation

Koncentration och meditation

Kundalini kan också väckas av intensiv koncentration och meditation på specifika sensoriska nerver, som t.ex. nästippen eller tungroten och särskilda chakran.

Meditation på ett chakra tillsammans med upprepningen av ett visst mantra och, i vissa fall, en visualisering (yantra) kan väcka energi och föra den till det centrat.

 

Tantra

Föreningen av Shakti och Shiva främjas i tantrayoga. I den renaste formen av tantra (Samaya) dyrkas Shakti genom meditation och mantra så att aspiranten kommer in i en direkt, medveten relation med de personifierade formerna av Shiva och Shakti inom sig själv och förenar dem.

En student som utövar systematisk yoga under en upplyst mästare vägleds mot sitt mål genom en serie initieringar.

Den första initieringen är att förmedla ett bija-mantra, ett “frö”-ljud att koncentrera sig på, som representerar aspekter av denna livskraft.

Mantrameditation utövas tillsammans med många mentala och fysiska metoder för att rena och förbereda sig för ytterligare steg.

Den framgångsrika studenten guidas genom mer invecklade former av meditation för att hjälpa denne att bli känslig för och kanalisera krafterna inom sig.

Tecken på uppvaknande

Det finns tydliga och otvivelaktiga tecken på när kundalini vaknar. Inledningsvis kan det förekomma ofrivilliga ryck i kroppen, skakningar och en intensiv känsla av njutning.

En av de första och mest vanliga händelserna är upplevelsen av värme när energi passerar genom ett visst centrum.

Meditation sägs kulminera i föreningen av Shiva och shakti vid Sahasrara-chakrat.

Detta är det mest transcendenta och allomfattande tillstånd som kan upplevas, där individuell medvetenhet förenas med gudomlig medvetenhet.

Upanishaderna förklarar att utan en systematisk metod för meditation (dhyanayoga) är kundaliniuppvaknande inte möjligt.

De stora vise upplevde föreningen av individuell och kosmisk medvetenhet genom meditation.

Som Shvetashvatara Upanishaden påminner oss: “Genom att utöva meditation kan de stora visa väcka Devatma Shakti – alltings Jag.

Signs of awakening Kundalini
Kundalini yoga

Turbaner och att klä sig i vitt

Om du någonsin har kommit in i en kundaliniklass har du märkt vita halsdukar och turbaner knutna runt studenternas huvuden.

Det finns ett par orsaker till varför Yogi Bhajan, mannen som introducerade Kundalini i västerlandet, betonade vikten av att täcka huvudet under träning och att bära vitt.

För det första uppfattas täckningen som ett sätt att fokusera och hålla kvar din energi och klargöra dina tankar, vilket skapar ett meditativt fokus på ditt tredje öga eller Ajna Chakra.

För det andra stabiliserar en tätt knuten turban de många små benen i skallen, som påverkar vårt neurologiska system och elektromagnetiska fält.

Anhängare av Kundaliniyoga hävdar att ett lätt tryck på skallen ger en känsla av lugn och välbefinnande.

Dessutom kan ritualer som att täcka ditt huvud och sitta vänd mot ett altare eller ett heligt utrymme hjälpa till att förbereda sig för en mer djupgående träning genom att signalera en övergång från den fysiska till den andliga världen.

Den vita färgen kan förlänga din aura längre, vilket ger mer skydd mot skadlig energi.

Det projicerar din positiva energi för att inspirera andra och attrahera välstånd i ditt liv.

Källor:

 

Marianna har tränat yoga i mer än åtta år och år 2020
slutförde hon den 200 timmar långa yogalärarutbildning i Vinyasa på YogaMoves i Utrecht.
Hon brinner för att dela yoga med andra, att leva mer hållbart,
och att resa.