Retour & Garantie

 

Samarali Retour Overeenkomst

1. Annuleringen en retourneren door klanten Bestelde goederen kunnen alleen binnen 30 werkdagen worden geretourneerd voor een volledige productteruggave inclusief btw, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

1.1 De overeenkomst kan op elk moment zonder opgaaf van redenen door de klant worden opgezegd tot 14 werkdagen nadat de klant de goederen heeft ontvangen. De aankoop is een feit als de klant de overeenkomst met de leverancier met betrekking tot geleverde goederen niet binnen een bepaalde tijd heeft opgezegd.

1.2 De leverancier moet schriftelijk worden geïnformeerd door de klant per brief of per e-mail om het herroepingsrecht uit te oefenen, met details over de bestelde goederen en eventuele bestelreferenties. Telefonische melding is niet voldoende.

1.3 Indien de klant het herroepingsrecht uitoefent nadat de goederen zijn geleverd, is de klant verantwoordelijk voor het retourneren van de goederen aan de leverancier. Het terugzenden van de geleverde goederen is geheel voor rekening en risico van de klant.

1.4 De Goederen blijven de verantwoordelijkheid van de klant tijdens het transport en totdat er voor ontvangst is getekend door de leverancier.

1.5 Bij het retourneren van het product moet dezelfde ‘Afleveringsbon’ worden bijgevoegd door de klant die is ontvangen na ontvangst van het goed.

1.6 De goederen dienen te worden geretourneerd op naam van Samarali B.V. naar het adres: Bolkruid 19, Rotterdam, 3068 DJ, Netherlands

1.7 De klant dient redelijke zorg te betrachten om ervoor te zorgen dat de goederen tussentijds of tijdens het transport niet worden beschadigd.

1.8 Goederen moeten compleet worden geretourneerd, tenzij de goederen defect zijn. Als een of meer items beschadigd zijn of ontbreken bij ontvangst, wordt het product als onvolledig beschouwd

1.9 Zodra de leverancier door de klant is geïnformeerd dat de klant het contract opzegt, zal de leverancier de klant binnen 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde goederen terugbetalen of opnieuw crediteren voor elk bedrag dat door de klant is betaald voor de goederen. Dit betekent dat de leverancier ervoor zorgt dat het volledige aankoopbedrag, inclusief de berekende verzendkosten, binnen 2 weken na ontvangst van de retourzending aan de klant wordt terugbetaald.

1.10 Als de goederen niet worden geretourneerd zoals vereist door de klant (uitgelegd in de voorgaande paragrafen), kan aan de klant een bedrag in rekening worden gebracht door de leverancier die de directe kosten voor het terughalen van de goederen niet overschrijdt.

1.11 De leverancier kan een restocking fee in rekening brengen voor geretourneerde artikelen die niet in een geschikte staat zijn

1.12 Regelgeving voor verkoop op afstand is alleen van toepassing op transacties tussen bedrijven en consumenten.

 

Garantie

2.1 Gedurende 3 maanden vanaf de leveringsdatum (tenzij anders vermeld) zijn alle door de leverancier geleverde goederen gegarandeerd vrij van gebreken. Deze garantie heeft geen invloed op de wettelijke rechten van de klant.

2.2 Deze garantie is niet van toepassing op enig gebrek in de goederen dat het gevolg is van normale slijtage, ongeval, opzettelijke schade, elke wijziging of reparatie uitgevoerd zonder de goedkeuring van de leverancier, nalatigheid door de klant of een derde partij, gebruik anders dan zoals aanbevolen door leverancier of het niet opvolgen van instructies van leverancier

2.3 Indien de aan de klant geleverde goederen bij levering beschadigd zijn, dient de klant de leverancier onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen via het volgende e-mailadres info@samarali.eu.

2.4 Als de aan de klant geleverde goederen tijdens de garantie een defect vertonen of de klant heeft een andere klacht over de goederen, moet de leverancier zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 dagen na de datum waarop de klant de schade, het defect of de klacht heeft ontdekt of had moeten ontdekken door de klant schriftelijk op de hoogte worden gebracht via het hierboven vermelde e-mailadres

2.5 Indien goederen defect blijken te zijn, ontvangt de klant een werkende vervanging. De leverancier zal een terugbetaling aanbieden wanneer de leverancier het artikel niet kan vervangen. De klant heeft ook het recht om te annuleren.