Reklamation

 

Kundavbeställningar och avkastning

1. Beställda varor får endast returneras inom 30 arbetsdagar för et full ersättning inklusive moms, förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

1.1 Avtalet kan avbrytas av Kunden när som helst fram till slutet av 14 arbetsdagar efter det att kunden mottagit varorna utan att ange några skäl. Köpet är ett faktum om kunden inte avslutade avtalet med leverantören avseende levererade varor inom angiven tid.

1.2 Leverantören måste skriftligen meddelas av Kunden per brev eller via e-post för att utöva avbeställningsrätten, med information om beställda varor och eventuella beställningsreferenser. Meddelanden per telefon räcker inte.

1.3 Om kunden utövar avbeställningsrätten efter att varorna har levererats, är Kunden ansvarig för att returnera varorna till Leverantören. Återlämnande av levererade varor sker helt och hållet på kundens bekostnad och risk.

1.4 Varorna förblir kundens ansvar under transport och tills de undertecknats av Leverantören.

1.5 Vid returnering av produkten måste samma “leveransseddel” inkluderas av Kunden som har mottagits vid mottagandet av varan.

1.6 Varorna måste återlämnas till namnet Samarali BV till adressen: Bolkruid 19, Rotterdam, 3068 DJ, Netherlands

1.7 Kunden måste ta rimlig försiktighet för att se till att varorna inte skadas under tiden eller under transporten.

1.8 Varor måste returneras kompletta, såvida varorna inte är defekta. Om någon eller flera artiklar skadas eller saknas när de tas emot anses produkten vara ofullständig

1.9 När leverantören har meddelats av Kunden att kunden avbryter avtalet kommer Leverantören att återbetala eller återkreditera kunden inom 14 dagar från mottagandet av de returnerade varorna för belopp som har betalats av Kunden eller debiterats från Kundens kreditkort för varorna. Detta innebär att leverantören kommer att se till att hela inköpsbeloppet, inklusive de beräknade fraktkostnaderna, återbetalas till Kunden inom två veckor efter mottagandet av retursändningen.

1.10 Om varorna inte returneras enligt Kundens krav (förklaras i föregående stycken), kan kunden debiteras ett belopp av leverantören som inte överstiger de direkta kostnaderna för återvinning av varorna.

1.11 Leverantören får ta ut en omlastningsavgift för returnerade varor som inte är i lämpligt skick

1.12 Förordningar om distansförsäljning gäller endast för företag för konsumenttransaktioner.

 

Garanti

2.1 Under tre månader från leveransdatum (såvida inget annat anges) garanteras alla varor som tillhandahålls av Leverantören felfria. Kundens lagstadgade rättigheter påverkas inte av denna garanti.

2.2 Denna garanti gäller inte något fel på varorna som uppstår till följd av slitage, olycka, avsiktlig skada, eventuella förändringar eller reparationer som utförs utan leverantörens godkännande, vårdslöshet av kunden eller tredje part, på annat sätt än som rekommenderas av leverantören eller underlåtenhet att följa leverantörens instruktioner.

2.3 Om varorna som levereras till Kunden skadas vid leveransen ska kunden omedelbart meddela leverantören skriftligen via följande e-postadress info@samarali.eu.

2.4 Om de varor som tillhandahålls till Kunden utvecklar en defekt under garantin eller om kunden har något annat klagomål om varorna, bör leverantören meddelas kunden skriftligen via den e-postadress som visas ovan så snart som möjligt, men i alla fall inom sju dagar efter det att kunden upptäckte eller borde ha upptäckt skadan, defekten eller klagomålet.

2.5 Om varor visar sig vara defekta kommer Kunden att skickas en fungerande ersättning. Leverantören kommer att erbjuda en återbetalning där leverantören inte kan ersätta föremålet. Kunden har också rätt att avbryta.