Integritetspolicy

 

På Samarali B.V. är det mycket viktigt att skydda din integritet online. Denna policy handlar om att förklara vilka typer av personuppgifter vi kan eller kan samla in om dig när du interagerar med våra tjänster. Även hur vi lagrar och hanterar dina uppgifter beskrivs i denna sekretesspolicy. Detta integritetsmeddelande kan ändras om nya omständigheter kräver det. När några ändringar görs kommer du att meddelas, även om denna sekretesspolicy kommer att förbli öppet tillgänglig.

 

1. Laglig grund för behandling

Följande skäl för vilka ett företag kan samla in och behandla dina personuppgifter ingår i lagarna om dataskydd: Samtycke Vi kan samla in och behandla dina uppgifter med ditt samtycke i vissa situationer. Ett exempel på detta är när du markerar en ruta för att få ett nyhetsbrev. Vi kommer alltid att klargöra vilka uppgifter som är nödvändiga för en viss tjänst när du samlar in dina personuppgifter.

1.1 Kontraktsförpliktelser:
Ibland måste dina personuppgifter uppfylla våra avtalsansvar. Om du till exempel beställer en av våra produkter för hemleverans kommer dina adressuppgifter att samlas in av oss och skickas till vår kurir för att leverera ditt köp. På samma sätt kräver vi också din faktureringsadress för att uppfylla betalningsavtalet mellan båda parter.

1.2 Juridisk efterlevnad:
Det kan vara nödvändigt att samla in och bearbeta dina uppgifter om lagen anser det vara obligatoriskt. Till exempel: information om personer som är involverade i någon kriminell verksamhet (som bedrägeri eller penningtvätt) ska vidarebefordras till brottsbekämpning.

1.3. Legitimt intresse:
Ibland behöver vi din data för att driva våra legitima affärsintressen medan de inte påverkar dina personliga rättigheter, frihet eller intressen väsentligt. Till exempel kan shoppinghistoriken för flera kunder kombineras för att identifiera trender, se till att vi kan hantera efterfrågan eller utveckla nya produkter/tjänster.

 

2. När vi samlar in data?

På vår webbplats Samarali.eu samlas data in när:

2.1 Du besöker webbplatsen och använder ditt konto för att köpa produkter.

2.2 Du skapar ett Samarali.eu-konto.

2.3 Du samarbetar med Samarali sociala medier på Facebook eller Instagram.

2.4 Du kontaktar oss med frågor, klagomål etc.

2.5 Du deltar i kampanjtävlingar som drivs av Samarali.

2.6 Du granskar våra produkter eller tjänster.

2.7 Du anger personuppgifter i alla former på Samarali.eu.

2.8 Du har tillåtit en annan part att dela din personliga information eller information.

 

3. Vilka data samlar vi in ​​på Samarali.eu?

Följande data samlas in:

3.1 Om du har ett Samarali-konto: ditt för- och efternamn, fakturerings- och leveransadress, debet- eller kreditkortsuppgifter (om det ges tillstånd), beställningar, e-postadress och telefonnummer. Vi kommer också att hålla krypterade register över ditt inloggningslösenord för din personliga säkerhet.

3.2 Betalningskortsinformation.

3.3 Produktrecensioner.

3.4 Teknisk information som din internetanslutning, din webbläsare, ursprungsland, webbsidorna som visades under ditt besök.

3.5 Om tillämpligt: ​​ditt sociala mediehandtag eller användarnamn, för att hjälpa oss svara på alla feedback eller frågor du kan ha.

 

4. Hur & varför vi använder dina data?

Samarali kommer att använda dina data för:

4.1 Hantering av beställningar som gjorts med hjälp av vår webbplats. Datainsamling under kassan är nödvändig för att vi ska kunna bearbeta och framgångsrikt leverera din beställning och uppfylla våra juridiska skyldigheter vid återbetalning, garantier etc.

4.2 Svara på dina frågor, förfrågningar och klagomål på lämpligt sätt. Din information gör det möjligt för oss att förbättra vår kundtjänst och för att göra detta efter bästa förmåga kan vi också hålla ett register för all framtida kommunikation med Samarali och för att ange vår kommunikationshistoria. Vi gör detta inte bara baserat på våra kontraktsförpliktelser gentemot dig, våra juridiska skyldigheter och våra berättigade intressen, utan också för att ge dig bästa möjliga service och för att förstå hur vi kan göra förbättringar i framtiden.

4.3 Skydda oss själva och dig från all kriminell verksamhet. För att göra det använder vi dina personuppgifter för att hålla ditt konto uppdaterat och samtidigt hålla det säkert. Din surfaktivitet hos oss kommer också att övervakas så att problem snabbt kan identifieras och lösas, och integriteten på våra webbplatser kommer att skyddas. Detta görs som en del av Samaralis legitima intresse. Ett exempel på detta skulle vara att kontrollera ditt lösenord vid inloggning och övervaka IP-adresser så att eventuella bedrägliga inloggningar från oväntade platser snabbt kan identifieras.

4.4 Förebygga bedrägliga transaktioner och processbetalningar. Detta görs baserat på våra legitima affärsintressen och hjälper också till att skydda våra kunder från all kriminell aktivitet.

4.5 Informera dig om förändringar av våra tjänster eller skicka dig meddelanden som krävs enligt lag. Exempel på dessa inkluderar uppdateringar av detta integritetsmeddelande, meddelanden om återkallelse av produkter och lagstadgad information om dina beställningar. Kampanjinnehåll kommer inte att inkluderas i dessa serviceaviseringar och kräver inte förhandsgodkännande när det skickas med textmeddelande eller e-post. Vi skulle inte kunna uppfylla våra juridiska skyldigheter om vi inte använde dina personuppgifter för dessa ändamål.

4.6 Utveckla, testa och förbättra de system, tjänster och produkter som Samarali tillhandahåller, till exempel att spela in webbläsarens session-ID för att hjälpa oss förstå all online-feedback om problem du kan ha. Detta görs baserat på våra legitima affärsintressen.

4.7 Att följa våra avtalsenliga eller juridiska skyldigheter att dela data med brottsbekämpning, t.ex. ett domstolsbeslut lämnas för att dela uppgifter med en domstol eller brottsbekämpande organ.

 

5. Vem vi delar dina data med?

Ibland delas dina personuppgifter med betrodda tredje parter, t.ex. leveransbud. För att skydda dina uppgifter och skydda din integritet tillämpar vi följande policy för dessa organisationer:

5.1 Endast information som krävs för att utföra sina specifika tjänster tillhandahålls.

5.2 Dina uppgifter får endast användas för de exakta syften som anges i vår kontakt med dem.

5.3 Vi arbetar nära med dem för att säkerställa att din integritet respekteras och skyddas hela tiden.

5.4 Några av dina uppgifter som innehas av dessa parter kommer antingen att lämnas anonymt eller raderas om vi slutar använda deras tjänster.
Exempel på tredje parter vi arbetar med är:

  • Operativa företag som leveransbud.
  • Uppfyllningsföretag som innehar lagret.
  • Företag med direkt marknadsföring.

Sammanfattningsvis samarbetar Samarali med pålitliga tredje parter som följer GDPR-lagarna i EU.
I sällsynta fall kan tredje parter begära Samarali att dela våra uppgifter. Detta görs endast under mycket specifika omständigheter, till exempel:

  • Bedrägerihantering. Information om (potentiellt) bedräglig aktivitet i vår onlinemiljö kan delas, vilket inkluderar delning av uppgifter om personer med brottsbekämpning.
  • En giltig begäran från brottsbekämpning.

Vi kan vara skyldiga att lämna ut dina personuppgifter till alla brottsbekämpande, tillsyns- eller myndighetsorgan, i ditt ursprungsland eller någon annanstans vid behov. Dessa förfrågningar bedöms från fall till fall och tar hänsyn till våra kunders integritet. Personuppgifter används för betalnings- och leveransändamål.

 

6. Individuella rättigheter

Kunder och individer har rätt att begära:

6,1. Tillgång till personuppgifter som vi har om dig.

6,2. Att Samarali stoppar all samtycke-baserad behandling av dina personuppgifter efter att du återkallat ditt samtycke.

6,3. Korrigering av dina personuppgifter när de är felaktiga, föråldrade eller ofullständiga.

6,4. Att Samarali slutar använda dina personuppgifter för direktmarknadsföring, antingen via specifika kanaler eller alla kanaler.

6,5. Granska av en partner av alla beslut som fattas enbart baserat på automatisk behandling av dina uppgifter. dvs där resultatet och kriterierna för det beslutet ännu inte har granskats av en människa. Du har rätt att begära en kopia av, korrigering och/eller borttagning av all information om dig som Samarali innehar när som helst. För att be om din information, skicka ett e-postmeddelande till info@samarali.eu. För att be om att din information ska ändras, uppdatera ditt onlinekonto eller kontakta vårt kundtjänst via e-post info@samarali.eu Om vi ​​väljer att inte ge din begäran förklarar vi dig varför.

Din rätt att återkalla samtycke:
När du har gett oss tillåtelse att använda dina personuppgifter har du rätt att när som helst dra tillbaka detta tillstånd.

Där vi litar på vårt legitima intresse:
Du kan be oss att sluta behandla dina personuppgifter av personliga skäl i de fall vi behandlar uppgifterna på grundval av våra legitima affärsintressen. Vi måste göra det om vi inte tror att vi har ett legitimt skäl att fortsätta behandla dina personuppgifter.

Direktmarknadsföring:
Du har alltid rätt att begära oss att stoppa användningen av dina personuppgifter för direkt marknadsföringsaktivitet genom alla kanaler eller utvalda kanaler. Vi är skyldiga att följa denna begäran hela tiden. Kontrollera din identitet Vi kommer att be dig verifiera din identitet för att skydda din konfidentialitet innan du fortsätter med alla förfrågningar du gör enligt detta integritetsmeddelande. Om du har godkänt att en begäran ska lämnas in på din räkning av en tredje part kommer vi att be dem att bevisa att de har ditt tillstånd.

 

7. Hur man stoppar?

Direkt marknadsföringskommunikation från oss kan stoppas på följande sätt:

  • Klicka på länken “Avsluta prenumeration” i all e-postkommunikation som vi skickar till dig.
  • E-post info@samarali.eu.

Observera att det tar lite tid för våra system att uppdateras helt, så att du kan fortsätta att ta emot kommunikationer under en kort tid efter att du har ändrat dina inställningar.

 

8. För alla icke-nederländska kunder

Genom att använda våra tjänster och / eller tillhandahålla dina personuppgifter till oss, ger du tillstånd att behandla dina personuppgifter av Samarali eller för Samaralis räkning. Naturligtvis har du fortfarande rätt att begära att Samarali inte behandlar dina uppgifter på vissa sätt och dina önskemål respekteras. Ibland måste dina personuppgifter överföras mellan länder för att vi ska kunna leverera de varor eller tjänster du har begärt. Normalt kan vi överföra dina personuppgifter från ditt hemland till oss själva eller tredje part. Genom att vara en samarali kund tillåter du utländsk användning, överföring och avslöjande av dina personuppgifter utanför ditt hemland för våra affärsändamål. Överför av dina personuppgifter kan inträffa eftersom våra informationstekniska anläggningar och servrar troligen kommer att vara belägna utanför ditt hemland .amarali kommer att se till att rimliga åtgärder vidtas för att förhindra att tredje part utanför ditt hemland använder dina personuppgifter på något sätt som är inte avslöjas i detta integritetsmeddelande. Vi kommer också att säkerställa att vi skyddar sekretess och integritet för dina personuppgifter på ett adekvat sätt.

 

9. Vad är webbkakor (cookie) och varför använder vi dem?

För att registrera användarinställningar och för att säkerställa en bättre och mer personlig upplevelse, används cookies som en standardmetod. En cookie är en fil som lagras på din dator där dessa inställningar lagras .amarali.eu använder både sessionscookies och beständiga cookies. Beständiga cookies stannar permanent på din dator tills du tar bort dem manuellt, medan sessionscookies tar bort sig själva automatiskt efter en viss tidsperiod eller när du stänger din webbläsare. Båda typerna av cookies lagrar inga personuppgifter som rör dig eller dina kredit- / betalkort. Alla skapade cookies är endast avsedda för och nödvändiga för funktionen på vår webbplats Samarali.eu. De cookies som du tillåter på din dator kan hanteras via den webbläsare som du använder. Det är också möjligt att få varning varje gång en cookie erbjuds – genom hjälpmenyerna i din webbläsare kan man hitta instruktioner för hur man hanterar sina cookies.

 

10. Några frågor?

Vi hoppas att detta integritetsmeddelande har varit till hjälp när det gäller hur vi hanterar dina personuppgifter och vad du kan göra för att kontrollera det. Om du har några frågor som inte har täckts, vänligen kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till info@samarali.eu

 

Det här sekretessmeddelandet uppdaterades senast 22/03/2020