Användarvillkor

 

1. Definitioner

Om inte annat krävs i detta avtal, har följande uttryck i detta avtal följande betydelser:

1.2 “Leverantör” betyder Samarali BV trading as samarali.eu, handelsföretag beläget på:

Samarali B.V.

Bolkruid 19
Rotterdam, 3068 DJ
Nederländerna

KVK 74237063
Momsnr. NL859820324B01

1.3 “Varor”: varor eller tjänster som tillhandahålls av Samarali BV handel som samarali.eu.

1.4 “Kund” betyder den person eller företag som köper eller samtycker till att köpa varor eller tjänster från Samarali BV handel som samarali.eu.

 

2. Allmänt

2.1 Dessa allmänna villkor är tillgängliga för alla via leverantörens webbplats och gäller alla leverantörens erbjudanden.

2.2 Det finns inget avtal mellan kunden och leverantören för försäljning av varor eller tjänster förrän Leverantören har fått betalning i sin helhet, Leverantören har mottagit och accepterat kundens beställning och varorna har skickats av Leverantören. Det finns ett bindande juridiskt avtal mellan leverantör och kund när leverantören har skickat varorna.

2.3 När beställningen görs kommer en bekräftelse på kundens order att skickas till kunden via e-post, men godkännande av kundens erbjudande att köpa varorna kommer inte att ske förrän varorna skickas och efter betalning har tagits av Leverantören. Det är vid denna punkt som alla kontrakt är underkastade dessa villkor och ett bindande juridiskt avtal skapas.

2.4 Leverantören kan ändra dessa försäljningsvillkor utan att meddela kunden i förhållande till framtida försäljning.

2.5 Avtalet är föremål för kundens avbeställningsrätt (8).

2.6 Leverantören förbehåller sig rätten att avslå en beställning av någon anledning.

 

3. Varor

3.1 Priset och beskrivningen av de varor som kunden beställer kommer att visas på leverantörens webbplats när beställningen görs.

3.2 Varorna är beroende av tillgänglighet. Om varan kunden har beställt vid mottagandet av beställningen är slut, informerar leverantören kunden så tidigt som möjligt.

3.3 Leverantören kommer att försöka hålla specifikationerna så tydliga och transparenta som möjligt och publicera detaljerade specifikationer för alla varor.

 

4. Pris på varorna

4.1 Alla priser på webbplatsen är föremål för typinställning och tryckfel. För konsekvenserna av dessa fel accepteras inget ansvar.

4.1.1 Allt görs för att se till att priserna som visas på leverantörens webbplats är korrekta när en kund gör en beställning. Leverantören kommer att informera kunden så snart som möjligt om ett fel hittas och erbjuda möjligheten att avbryta beställningen eller bekräfta beställningen till rätt pris. Om en orderbekräftelse inte mottas av leverantören inom sju dagar efter att ha informerat kunden om felet kommer kunden att meddelas via e-post och beställningen kommer att avbrytas. Om beställningen avbryts av kunden innan avsändningen kommer kunden att återbetalas eller återkrediteras av leverantören för belopp som betalats av kunden eller debiteras från kundens kredit-/betalkort för varorna.

4.2 Förutom priset på varorna kan kunden bli skyldig att betala;

4.2.1 Leverans- och portoavgifter.

4.2.2 Mervärdesskatt (moms) och alla andra relevanta skatter.

4.3 Varor som är märkta som “Kompletterande”, “Gratis” eller “Kostnadsfria” artiklar under kampanjerbjudanden kommer att behandlas som en del av de sålda primära varorna.

 

5. Betalning

5.1 Vid den tidpunkt då kunden gör en beställning Betalning för varorna, Leverans- och portoavgifter kan göras på alla sätt som visas på Leverantörens webbplats.

5.2 Innan leveransdatum skall betalningsdatum förfalla.​

5.3 Fram till godkända medel har mottagits kommer det inte att utföras någon leverans.

5.4 Kreditkontofakturor (om inte annat avtalats av Leverantören) ska betalas av kunden inom 30 dagar efter fakturan. Leverantören förbehåller sig rätten att ta ut ränta på förfallna belopp vid försenad betalning.

 

6. Leverans

6.1 Beställningar som görs före klockan 20 måndag till fredag (exklusive helgdagar) behandlas vanligtvis samma dag.

6.2 De varor som beställts av kunden kommer att levereras till den frakt- / leveransadress som angetts av kunden. Leverantören ansvarar dock inte för någon förlust eller skada som kunden lidit genom oundvikliga eller rimliga förseningar i leveransen.

6.3 Tid för leverans ska inte vara väsentligt. Leverantören kan leverera varorna före det angivna leveransdatum.

6.4 Vid mottagande av kundens varor måste leverantören meddelas av kunden inom 48 timmar för att meddela leverantören om eventuella saknade föremål eller avvikelser i beställningen.

6.5 Leverantören får skriva till kunden för en extra fraktavgift för internationella beställningar, där den faktiska vikten av paketet väsentligt överstiger den fraktkostnad som debiteras

 

7. Risk/titel

7.1 Från tidpunkten för leveransen är varorna på kundens risk

7.2 Äganderätten till varorna kommer inte att överföras från Leverantören till kunden förrän Leverantören har erhållit i sin helhet (i rensade medel eller kontanter) alla belopp som beror på det med avseende på:

7.2.1 varorna, och

7.2.2 alla andra belopp som blir eller som är skyldiga Leverantören från kunden på något konto.

7.3 Leverantören har rätt att återkräva betalning för varorna trots att ägandet till någon av varorna inte har gått från Leverantören.

 

8. Kundavbokningar och returer

Beställda varor får endast returneras inom 30 arbetsdagar för en full återbetalning inklusive moms, förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

8.1 Avtalet kan avbrytas av kunden när som helst fram till slutet av 14 arbetsdagar efter det att kunden mottagit varorna utan att ange några skäl. Köpet är ett faktum om kunden inte avslutade avtalet med leverantören avseende levererade varor inom angiven tid.

8.2 Leverantören måste skriftligen meddelas av kunden per brev eller via e-post för att utöva avbeställningsrätten, med information om beställda varor och eventuella beställningsreferenser. Meddelanden per telefon räcker inte.

8.3 Om kunden utövar avbeställningsrätten efter att varorna har levererats, är kunden ansvarig för att returnera varorna till Leverantören. Återlämnande av levererade varor sker helt och hållet på kundens bekostnad och risk.

8.4 Varorna förblir kundens ansvar under transport och tills de undertecknats av Leverantören.

8.5 Vid returnering av produkten måste samma “leveransseddel” inkluderas av kunden som har mottagits vid mottagandet av varan.

8.6 Varorna måste återlämnas till namnet Samarali BV till adressen:

Samarali B.V.

Bolkruid 19
Rotterdam, 3068 DJ
Nederländerna

8.7 Kunden måste ta rimlig försiktighet för att se till att varorna inte skadas under tiden eller under transporten.

8.8 Varor måste returneras komplett, såvida varorna inte är defekta. Om någon eller flera artiklar skadas eller saknas vid mottagandet anses produkten vara ofullständig
8.9 När leverantören har meddelats av kunden att kunden avbryter avtalet kommer Leverantören att återbetala eller återkreditera kunden inom 14 dagar efter mottagandet av de returnerade varorna för belopp som betalats av kunden eller debiterats från kundens kreditkort för varorna. Detta innebär att leverantören kommer att se till att hela inköpsbeloppet, inklusive de beräknade fraktkostnaderna, återbetalas till kunden inom två veckor efter mottagandet av retursändningen.

8.10 Om varorna inte återlämnas enligt leverantörens krav (förklaras i föregående stycken), kan kunden debiteras ett belopp av leverantören som inte överstiger de direkta kostnaderna för återvinning av varorna.

8.11 Leverantören får ta ut en omlastningsavgift för returnerade varor som inte är i lämpligt skick.

8.12 Förordningar för distansförsäljning gäller endast för företag för konsumenttransaktioner.

 

9. Garanti

9.1 Under 3 månader från leveransdatum (såvida inget annat anges) garanteras alla varor som tillhandahålls av Leverantören fria från fel. Kundens lagstadgade rättigheter påverkas inte av denna garanti.

9.2 Denna garanti gäller inte någon fel i varorna som uppstår till följd av slitage, olycka, avsiktlig skada, eventuella förändringar eller reparationer som utförts utan leverantörens godkännande, vårdslöshet av kunden eller tredje part, på annat sätt än som rekommenderas av leverantören eller underlåtenhet att följa leverantörens anvisningar.

9.3 Om varorna som levereras till kunden skadas vid leveransen, bör kunden omedelbart meddela leverantören skriftligen via följande e-postadress info@samarali.eu.

9.4 Om de varor som tillhandahålls till kunden utvecklar en defekt under garantin eller om kunden har något annat klagomål om varorna, bör leverantören meddelas av kunden skriftligen via den e-postadress som visas ovan så snart som möjligt, men i alla fall inom sju dagar efter det att kunden upptäckte eller borde ha upptäckt skadan, defekten eller klagomålet.
9.5 Om varor visar sig vara defekta kommer kunden att skickas en fungerande ersättning. Leverantören kommer att erbjuda en återbetalning där Leverantören inte kan ersätta föremålet. kunden har också rätt att avbryta.

 

10. Begränsning av skyldighet

10.1 Leverantörens totala ansvar för kontrakt, skadestånd (inklusive vårdslöshet eller brott mot lagstadgad tull), felrepresentation, återbetalning eller på annat sätt, som uppstår i samband med utförandet eller övervägande utförande av detta avtal ska begränsas till det pris som betalas för varorna.

10.2 Leverantören är inte ansvarig gentemot kunden för indirekt eller följdförlust eller skada (vare sig det är förlust av affär, förlust av vinst, utarmning av goodwill eller på annat sätt), utgifter, kostnader eller andra fordringar för följdskompensation (oavsett orsakad) som uppstår ur eller i samband med detta avtal.

10.3 Leverantören ansvarar inte för skador orsakade av felaktig användning av produkterna. Läs bruksanvisningen på förpackningen innan du använder den och/eller se vår webbplats.

 

11. Bilder och specifikationer

11.1 Alla ritningar, produktfoton och illustrationer är endast för illustrativa ändamål och utgör inte en del av detta avtal.

11.2 Alla bilder; foton, ritningar osv.; data angående vikter, etiketter, mått etc. på leverantörens webbplats är bara ungefärliga och kan inte ge upphov till att avtalet eller kompensationen upphör.

11.3 Ritningar, illustrationer, produktfoton eller andra dokument som utfärdats antingen före eller efter ingående av avtalet för användning eller information från kunden får inte reproduceras, kopieras eller meddelas till någon tredje part utan skriftligt tillstånd från leverantören.

 

12. Erbjudanden

12.1 Erbjudanden är utan skyldighet, såvida inget annat anges i erbjudandet.

12.2 Leverantören förbehåller sig rätten att återkalla eller avvika från erbjudandet inom tre arbetsdagar efter det att köparen accepterat ett icke-bindande erbjudande.

12.3 Muntliga åtaganden binder endast Leverantören efter att de uttryckligen har bekräftats skriftligen.

12.4 Erbjudanden från Leverantören gäller inte automatiskt för upprepade beställningar.

12.5 Leverantören kan inte hållas till sitt erbjudande om erbjudandet innehåller misstag/-s eller fel/-s .

12.6 Tillägg, ändringar och/eller ytterligare avtal är endast effektiva om skriftligt avtalats.

 

13. Dataskydd

13.1 Alla nödvändiga försiktighetsåtgärder kommer att vidtas av Leverantören för att hålla informationen om kundens order och betalning säker. Leverantören ansvarar inte för obehörig åtkomst till information som tillhandahålls av kunden.

13.2 Leverantören respekterar integriteten för användarna av webbplatsen och säkerställer sekretess för kundens personuppgifter.

13.3 Leverantören använder i vissa fall en adresslista. Varje mailing innehåller instruktioner för att ta bort dig själv från denna lista.

13.4 Om kunden gör en beställning hos leverantören kommer kundens data att inkluderas i leverantörens kundfil. Leverantören följer dataskyddslagen och kommer inte att tillhandahålla kundens information till tredje part. Se vår integritetspolicy.

 

14. Force majeure 

14.1 Leverantören är inte ansvarig om dess skyldigheter inte kan uppfyllas på grund av force majeure.

14.2 Force majeure innebär onormala orsaker, liksom alla omständigheter som inte rimligen borde vara på dess risk. Förseningar eller försummelser från våra leverantörer, störningar i el, störningar i e-posttrafik, störningar på Internet och störningar eller förändringar i teknik som tillhandahålls av tredje part, transportproblem, strejker, statliga åtgärder, förseningar i leverans, leverantörsförsumlighet och / eller Tillverkare av leverantören såväl som extra personer, defekter i hjälp- eller transportutrustning och sjukdom hos personal betraktas som force majeure.

14.3 Leverantören förbehåller sig rätten i händelse av force majeure att avbryta sina skyldigheter och har också rätt att helt eller delvis upplösa avtalet, eller att kräva att innehållet i avtalet ändras på ett sådant sätt att genomförandet förblir möjligt. Leverantören är under inga omständigheter skyldig att betala böter eller ersättning.

14.4 Om leverantörens förpliktelser redan delvis har uppfyllts vid påbörjandet av force majeure, eller endast delvis kan fullgöras, har leverantören rätt att fakturera den redan levererade eller levererade delen separat och kunden är skyldig att betala för denna faktura som om det var ett separat kontrakt. Detta gäller dock inte om den redan levererade eller levererade delen inte har något oberoende värde.

 

15. Vår avbokningsrätt

Om Leverantören inte kan leverera varorna till kunden av skäl som ligger utanför rimlig kontroll av Leverantören, inklusive men inte begränsat till en oförmåga eller misslyckande från tillverkarens eller leverantörerna av varorna att leverera varorna till oss, avtal kan avbrytas av leverantören när som helst innan varorna levereras genom att meddela kunden. Eventuella belopp som betalats av kunden eller på kundens vägnar under eller i samband med avtalet ska omedelbart återbetalas till kunden. Leverantören är inte ansvarig för någon annan förlust eller skada oavsett som uppstår genom sådan avbokning.

 

16. Gällande lag

Dessa försäljningsvillkor och leveransen av varorna kommer att vara underkastade nederländsk lag och de nederländska domstolarna kommer att ha behörighet vad gäller tvister som uppstår genom avtalet.

 

Samarali B.V.

Mars 24, 2020