Het Sanskriet woord ‘Kundalini’ yoga kan het best worden vertaald als “opgerolde vrouwelijke slang”.

De slang is onze energie die zich aan de basis van onze ruggengraat oprolt en het vrouwelijke deel van God vertegenwoordigt.

Het goddelijke in onszelf heeft zowel een mannelijke als een vrouwelijke kant. Adi Shakti is de vrouwelijke kracht die ananda (gelukzaligheid), chit (puur bewustzijn) en Prema (liefde) omvat.

Kundalini shakti is de energie van bewustzijn, die wanneer opgewekt hogere staten van bewustzijn brengt, inclusief samadhi.

Kundalini-yoga omvat een verscheidenheid aan technieken die worden gebruikt om te ontwaken en energie omhoog te bewegen door de chakra’s met behulp van verschillende asana’s, pranayama’s, mantra’s en mudra’s.

Het is een beetje een verre neef van Hatha Yoga omdat de nadruk minder op de asana’s ligt.

 

Waarom rust deze kracht?

Volgens de tantrische filosofie is het hele universum een manifestatie van puur bewustzijn.

Bij het manifesteren van het universum lijkt puur bewustzijn te worden verdeeld in twee polen of aspecten, die geen van beide kunnen bestaan zonder de andere.

De scheiding van deze twee polen maakt de macht sluimerend.

Kundalini yoga
Shiva en Shakti in Kundalini yoga

Shiva and Shakti

Een van deze polen heeft een statische kwaliteit en blijft geïdentificeerd met ongemanifesteerd bewustzijn. Deze kwaliteit wordt shiva genoemd en wordt opgevat als mannelijk.

Shiva heeft de kracht om te zijn, maar niet de kracht om te worden of te handelen. Hij is de machthebber, maar heeft zelf geen energie.

De andere pool is een dynamisch, energetisch en creatief aspect dat shakti wordt genoemd – gepersonifieerd als Shakti, de grote moeder van het universum.

Uit haar worden alle vormen geboren. Shakti is de meest subtiele van de geschapen dingen.

Ze manifesteert zich als het hele universum: materie, leven en geest. Shakti is een projectie van puur bewustzijn die het bewustzijn versluiert met de ontelbare illusoire manifestaties (maya) die ze voortbrengt. Dit is wat we het universum noemen.

Deze twee principes – shiva en shakti – zijn verenigd, maar in de wereld weten we dat er een illusie van scheiding wordt gecreëerd tussen puur bewustzijn en zijn manifestaties.

Dit leidt tot verwarring en verkeerde interpretatie van onze wereld of het onwerkelijke voor echt aanzien.

Volgens tantra is de mens een miniatuur universum. Alles wat in de kosmos wordt gevonden kan in elk individu worden gevonden, en dezelfde principes die van toepassing zijn op het universum, zijn ook van toepassing op het individuele wezen.

Bij mensen wordt het overschot aan energie dat niet wordt gebruikt om het organisme te laten functioneren ook symbolisch beschreven als een opgerolde slang.

Er wordt gezegd dat deze potentiële energie aan de basis van het ruggenmerg rust, bij het Muladhara-chakra (wortelondersteuning), waar het kundalini wordt genoemd.

Deze kundalini is de statische ondersteuning van het hele lichaam en zijn pranische krachten.

Individuen die gecontroleerde toegang hebben tot de onbewuste ervaring hebben een overvloed aan energie, inzicht en creativiteit.

De transformatie van de kracht van shakti in een actieve vorm wordt het ontwaken van kundalini genoemd.

Kundalini-yoga houdt in dat je deze kundalini-shakti ontwaakt en haar systematisch door elk van de chakra’s naar de Sahasrara-chakra leidt.

Wanneer shakti naar de top reist en onderweg elk centrum van energie voorziet, wordt men volledig ontwaakt.

Deze yoga, of vereniging, kan worden opgevat als de vereniging van kundalini shakti met Shiva (puur bewustzijn). Deze vereniging is het doel van de yogi.

Colors of Chakras
Ontwaken van kundalini

Ontwakende Kundalini

Yoga heeft verschillende methoden om de slapende kracht te wekken. Kundalini en tantra yoga zijn de meest onbegrepen van alle yogapraktijken.

Deze heilige, systematische en geavanceerde methoden om transcendent bewustzijn te bereiken zijn vervormd.

In de vervormde versies van deze vormen van yoga horen we vaak over ruwe ademhalingsoefeningen en ongegronde beweringen van leraren dat ze deze energie direct bij studenten opwekken door hun loutere aanraking of aanwezigheid.

Om kundalini echt te laten ontwaken, is voorbereiding nodig. Zonder lange, geduldige oefening in het zuiveren van onszelf en het versterken van ons vermogen om zo’n stroom van energie op te nemen, zou het ontwaken van deze kracht ons storen en verwarren.

Als we door zorgvuldige training onze onbewuste demonen zijn gaan herkennen en beheersen, alleen dan zijn we voorbereid om het volledige ontwaken van wat latent in ons is onder ogen te zien.

Men denkt dat shakti niet alleen latente energie bevat, maar ook latente herinneringen.

De leraar die een authentieke traditie vertegenwoordigt die methoden leert om kundalini te laten ontwaken, zal deze nooit volledig onthullen aan een onvoorbereide student, maar zal zijn best doen om de student voor te bereiden.

Voorbereiding op het ontwaken van kundalini is belangrijker dan het ontwaken van kundalini.

Methoden om je voor te bereiden om kundalini te laten ontwaken

 

Fysieke technieken

Het lichaam moet voorbereid zijn om de stijgende energie te tolereren.

De opeenvolgingen van fysieke houdingen, chanten en speciale ademhalingstechnieken worden Kriya’s genoemd en helpen de spirituele energie in de basis van de wervelkolom te stijgen en een energetische afstemming te creëren.

Een typische Kundalini-yogales begint met een warming-up of een afstemming, gevolgd door ademhalingsoefeningen, Sanskrietzang en fysieke asana’s (houdingen) die de energie krijgen

 

Chanten

Een gebruikelijke manier om af te stemmen en een Kundalini-beoefening te beginnen, is door de Sanskrietzin “Ong Namo Guru Dev Namo” te chanten, wat betekent: “Ik buig voor de creatieve wijsheid, ik buig voor de goddelijke leraar binnenin.”

Chanting - Ong Namo Guru Dev Namo
Pranayama

Pranayama

In het Sanskriet, Agni Pran genaamd en nauw verwant aan Kapalbhati, is de Vuurademhaling een krachtige en ontgiftende pranayama-techniek die het lichaam verwarmt, de longen en sinussen reinigt en het lichaam helpt te genezen en kracht op te bouwen.

Breath of Fire gebruikt je middenrif als een soort blaasbalg voor een open haard; je pompt nieuwe adem snel in en uit je longen in een gestaag ritme, vergelijkbaar met het hijgen van een hond.

De snelle beweging van zuurstof stimuleert je lichaam, geest en ziel.

Het is essentieel om een sterke pranayama-oefening te hebben voordat je deze ademhalingstechniek in je yogabeoefening opneemt.

Omdat de methode de buikspieren gebruikt om scherp in het middenrif te duwen, is het ook belangrijk om in een goede fysieke conditie te zijn tijdens het beoefenen van deze techniek.

Let wel op: als u problemen heeft met uw hart, hoge bloeddruk, de wervelkolom, duizeligheid of een luchtweginfectie mag u GEEN Vuurademhaling beoefenen. Ook zwangere vrouwen wordt afgeraden om Breath of Fire te doen.

Ga op de plaats zitten met een rechte ruggengraat en begin te hijgen als een hond. Wanneer je inademt, zet je buik uit – je buik trekt terug met een kort en snel ritme wanneer je uitademt.

De inademing is passief en de uitademing is krachtig.

Asana’s

Ego Eradicator

Deze oefening kan worden gedaan in Easy Pose of Rock Pose.

● Hef de armen op tot een hoek van 60 graden.
● Houd de ellebogen recht en de schouders naar beneden.
● Reik met de duimen omhoog alsof je ze in de lucht steekt.
● Vouw de vingers op de terpen aan de basis van de vingers, strek de handpalmen wijd en trek de knokkels naar achteren.
● Richt je ogen op het derde Oogchakra en begin je Vuurademhaling.

 
Zittende Cat-Cow pose

● Pak in Easy Seated Pose je knieën of voorste enkel met beide handen vast.
● Breng bewustzijn naar het centrum van je hart.
● Houd je ogen gesloten, adem in terwijl je je blik opheft, trek je hart naar voren voor Cow Pose en adem uit terwijl je rond je ruggengraat draait voor Cat Pose.

Ego Eradicator asana
Schouders draaien asana
Thoracale wervelkolombewegingen

● In kleermakerszit laat je je handen op je knieën rusten.
● Omcirkel de ruggengraat tegen de klok in, terwijl u uw thoracale ruggengraat en buik ronddraait en maalt.
● Adem in terwijl je naar voren cirkelt en adem uit terwijl je terug cirkelt.
● Wissel halverwege van richting.

 
Schouders draaien

● Plaats uw linker vingertoppen op de linkerschouder en hetzelfde met uw rechterkant.
● Houd je ellebogen in lijn met je schouders en evenwijdig aan de grond, begin naar links en rechts te draaien.
● Adem links in en adem rechts uit.
● Tril de mantra Sat Nam (ik ben waarheid) in je hoofd terwijl je draait (Sat links, Nam rechts),
● Laat je hoofd de bewegingen van je wervelkolom volgen.

Kikkers

● Ga op je tenen staan met de voeten onder een hoek van 45 graden naar buiten, de hielen elkaar rakend en de knieën diep naar de zijkant gebogen, de handen op de grond rustend.
● Op je inademing, strek de knieën, breng de heupen naar de hemel, houd je hoofd laag, handen op de grond en laat je hielen elkaar raken.
● Buig terug naar de startpositie, til je hoofd op en laat je heupen zakken terwijl je uitademt.
● Ga snel verder met krachtige ademhaling.
● Om te eindigen, ga staan met de voeten plat op de grond en haal vijf keer diep adem door je neus. Voel hoe de energie door je benen naar je hogere chakra’s stroomt.

 

Boogschutter pose

● Begin in Berghouding (Tadasana)
● Stap achteruit met je linkervoet en zorg ervoor dat beide voeten plat op de grond staan.
● Maak een vuist met beide handen naar voren en druk je handpalmen tegen elkaar.
● Houd je elleboog hoog, trek je linkerarm terug (alsof je een boog naar achteren trekt), waarbij je je linkerschouder en elleboog hoog houdt.
● Richt je ogen op je rechterduim voor je uit.
● Grond naar beneden door de benen en voel je sterk en brutaal als een krijger.
● Probeer het met zowel een lange diepe ademhaling als de Vuurademhaling.
● Van kant wisselen.

Kikker asana in Kundalini yoga
Concentratie en meditatie

Concentratie en meditatie

Kundalini yoga kan ook worden gewekt door intense concentratie en meditatie op specifieke sensorische zenuwen, zoals het puntje van de neus of tongwortel, en bepaalde chakra’s.

Meditatie op een chakra samen met de herhaling van een bepaalde mantra en, in sommige gevallen, een visualisatie (yantra) kan energie opwekken en naar dat centrum brengen.

 

Tantra

De vereniging van Shakti en Shiva wordt gecultiveerd in tantra yoga. In de zuiverste vorm van tantra (Samaya) wordt Shakti aanbeden door middel van meditatie en mantra, zodat de aspirant in een directe, bewuste relatie komt met de verpersoonlijkte vormen van Shiva en Shakti in zichzelf en ze verenigt.

Een student die systematische yoga beoefent onder een ontwaakte meester, wordt door een reeks inwijdingen naar zijn doel geleid.

De eerste inwijding is het geven van een bija-mantra, een “zaad”-geluid om op te concentreren, dat aspecten van deze vitale kracht vertegenwoordigt.

Mantra-meditatie wordt beoefend in combinatie met veel mentale en fysieke oefeningen om te zuiveren en voor te bereiden op verdere stappen.

De succesvolle student wordt door meer ingewikkelde vormen van meditatie geleid om hem te helpen gevoelig te worden voor de innerlijke krachten en deze te kanaliseren.

Tekenen van ontwaken

Er zijn duidelijke en onmiskenbare tekenen wanneer kundalini ontwaakt. Aanvankelijk kunnen er onwillekeurige schokken van het lichaam, beven en een intens gevoel van plezier zijn.

Een van de eerste en meest voorkomende gebeurtenissen is de ervaring van warmte wanneer energie door een bepaald centrum gaat.

Meditatie zou leiden tot de vereniging van Shiva en Shakti in de Sahasrara-chakra. Dit is de meest transcendente en allesomvattende staat die kan worden ervaren, waar het individuele bewustzijn versmelt met het goddelijke bewustzijn.

De Upanishads verklaren dat zonder een systematische methode van meditatie (dhyana yoga), kundalini-ontwaken niet mogelijk is. De grote wijzen ervoeren de vereniging van individueel en kosmisch bewustzijn door meditatie.

Zoals de Shvetashvatara Upanishad ons eraan herinnert: “Door meditatie te beoefenen, kunnen de grote wijzen de Devatma Shakti wekken – het Zelf van alles.

 

Tulbanden en het dragen van wit

Als je ooit een Kundalini-klas bent binnengelopen, heb je witte sjaals en tulbanden om de hoofden van studenten gezien.

 Tekenen van ontwaken Kundalini
Kundalini yoga

Er zijn een paar redenen waarom Yogi Bhajan, de man die Kundalini in het westen introduceerde, tijdens de training het belang van hoofdbedekking en het dragen van wit benadrukte.

Ten eerste wordt de bedekking gezien als een middel om je energie te concentreren en te bevatten en je gedachten te verduidelijken, waardoor een meditatieve focus ontstaat op je derde oog of Ajna Chakra.

Ten tweede stabiliseert een strak gebonden tulband de vele kleine botten in de schedel, die ons neurologische systeem en ons elektromagnetische veld beïnvloeden.

Kundalini-yoga-aanhangers beweren dat lichte druk op de schedel een gevoel van rust en welzijn geeft.

Bovendien kunnen rituelen zoals het bedekken van je hoofd en het zitten met je gezicht naar een altaar of heilige ruimte helpen de weg vrij te maken voor een meer diepgaande oefening door een overgang van de fysieke naar de spirituele wereld te signaleren.

De witte kleur kan uw aura langer verlengen en biedt meer bescherming tegen schadelijke energie.

Het projecteert uw positieve energie om anderen te inspireren en welvaart in uw leven aan te trekken.

Bronnen:

 

Marianna beoefent yoga al meer dan acht jaar, en in 2020 voltooide ze de 200 uur
durende Yoga Docentenopleiding in Vinyasa bij YogaMoves in Utrecht.
Ze heeft een grote passie voor het delen van yoga met anderen, duurzamer leven,
en reizen.