De levensstijl speelt een zeer belangrijke rol in iemands leven – het geeft dan ook een waardevol kijkje in iemands welzijn, fysieke en emotionele stabiliteit en algehele gezondheid.

Natuurlijk is het in deze moderne tijd niet eenvoudig om een gezonde levensstijl te behouden door alle afleidingen; of het nu slecht voedsel, luiheid of andere slechte invloeden zijn. Maar om een goede gezondheid te behouden, heb je een goede manier van leven nodig, een manier die motiveert om in harmonie met de natuur te leven, een manier om de diepere dimensies van het leven te verkennen, een manier die van nature een goede emotionele vorm geeft, fysiek, mentaal en spiritueel welzijn. Welnu, zo’n manier van leven is de (zoals het was) Vedische manier van leven of de Vedische levensstijl.

De term ‘Vedic’ is afgeleid van het woord ‘Vedas’. ‘De Veda’s’ zijn oude heilige teksten van het hindoeïsme. De Vedische levenscode is geïnspireerd op de leringen en kennis die in deze teksten zijn neergezet door de grote oude Sadhus, Yogi’s en Goeroes. Het hindoeïsme zelf is niet bepaald een religie, het is een manier om verbinding te maken met de wereld om je heen en er harmonieus mee te leven, en een manier om ons begrip van zowel wat we zien als wat we niet zien, beter te begrijpen. Als we een basisconclusie van deze manier van leven zouden nemen, zou de basisleer ervan een minimale hoeveelheid van Moeder Natuur afnemen.

In het huidige scenario zijn Yoga en Ayurveda de bekendste en meest bekende leringen uit de Vedische levenswijze. Als we echter verder gaan met het begrijpen en interpreteren van deze teksten, zullen we waarschijnlijk een enorme hoeveelheid kennis vinden over bijna elk aspect van het leven.

Er zijn vier Veda’s, namelijk de Rig-Veda, de Yajurveda, de Samaveda en de Atharvaveda. De Veda’s brengen wijsheid en integrale kennis over alle gebieden van het leven. De leringen van de Veda’s dwingen niemand om zich eraan te houden, noch classificeren ze iets als goed of slecht, maar ze geven wel kennis over de manieren waarop het universum en de natuur werken en de wetten die hun werking beheersen.

Dus de Veda’s benadrukken in feite goed leven, verbonden met de buitenwereld en met ons eigen bewustzijn. Het uiteindelijke levensdoel, volgens de Veda’s, is om te verenigen met de kosmische ziel.

De kosmische ziel is de basis van het universum; het zit in alles en nog, bezield of onbezield. Daarom zou het een einde maken aan de cyclus van geboorte en dood als je je ermee zou verenigen. Het woord ‘yoga’ betekent vereniging, en ja, het impliceert de vereniging van de individuele ziel met de almachtige of kosmische ziel. Yoga werd bedacht als een manier waarop de ziel kon worden bevrijd van de lus van geboorten en sterfgevallen en kon worden verenigd met de opperste ziel. Hoewel de wereld sinds kort niet meer yoga en andere vedische praktijken accepteert, zijn ze alomtegenwoordig op de plaatsen waar ze zijn ontstaan, zoals in Zuidoost-Azië en het Indiase subcontinent.

Praten over yoga, terwijl velen denken dat het alleen gaat om het uitvoeren van verschillende houdingen of ‘de asana’s’, het is eigenlijk iets groters. Yoga bestaat uit acht zogenaamde ledematen:

  1. Yama: Beschrijft hoe ons gedrag in de samenleving zou moeten zijn.
  2. Niyama: Beschrijft hoe men zich dient te gedragen.
  3. Asana: De fysieke oefeningen om ons lichaam en onze geest te versterken.
  4. Pranayama: ademhalingstechnieken, ook om ons lichaam en de geest te versterken.
  5. Pratyahara: een brug tussen de wereld buiten en binnen ons.
  6. Dharana: zich concentreren op een object en aan niets anders denken.
  7. Dhyana: zich concentreren op niets. Grijp volledig aan gedachten.
  8. Samadhi: Wanneer een persoon zelfs zijn / haar eigen bestaan vergeet en zich volledig overgeeft aan de kosmische ziel.

De vedische praktijken behelzen veel meer dan wat ze op het eerste gezicht lijken te zijn, en we kunnen altijd hun kennis gebruiken voor het verbeteren van ons leven of onze samenleving – iets waar ze destijds juist voor zijn geschreven.