Meditation som en övning har använts i århundraden i många kulturer för att främja frid och välbefinnande inom deras samhällen.

Även om det inte var populärt i västvärlden förrän nyligen, har det snabbt erkänts som ett fantastiskt sätt att varva ner i livet och utveckla ett lugn där det tidigare kan ha varit kaos.

 

Vad Är Meditation Och Hur Kan Jag Anpassa Det Till Att Passa Min Livsstil?

Föreställningen om Meditation för många som aldrig har provat det tidigare kan vara ett mörkt rum fullt av korsbenta människor som nynnar eller skanderar, och för många västerländska nybörjare kan tanken på att gå med vara skrämmande.

Men sanningen är att meditation handlar mer om fokus, medvetenhet och lugnande av sinnet än de rörelser som utförs när man uppnår detta.

En grundläggande förklaring av meditation är att det är en mental träning som används för att:

  • Ge sinnet lugn.
  • Föra tankarna till det nuvarande ögonblicket och ignorera distraktioner och oro från det förflutna och framtiden.
  • Träna medvetenhet och att uppmärksamma sekund för sekund i det rummet och tiden, låta alla bekymmer för andra ögonblick vara.
  • Träna sinnet att fokusera på bara en eller två saker som händer i det ögonblicket och inte vandra och prata under träningen.
  • Sammanför kropp och sinne för den fysiska kroppens välmående, mentala tankar och allmänt välmående hos utövaren.
  • Slutligen, att lära sig att föra kroppen från ett tillstånd av hyperkoncentration och stress till ett tillstånd av lugn med fokus på sinne och kropp.
A female enjoying yoga exercise sitting on Zafu meditation cushion

Meditation kan förefalla olika för olika människor. Meditation fokuserar i allmänhet på en sensation eller ett föremål, så meditation kan översättas till många handlingar.

Meditation kan vara specifika former av Yoga, eftersom sinnet är koncentrerat på kroppens rörelser och andningsövningar.

Det kan också vara i sittande läge (som lotusställning) eller lätt att lyssna på musik eller koncentrera sig på att andas.

Yoga införlivade också en metod för meditation i slutet av en lektion med savasana (kroppsställning) och leddes av en lärare genom en guidad meditation.

Lyssna på specifika ljud som ljudskålar, avkopplande musik eller vitt brus som regn eller strand, vind eller djurljud. Specifika frekvenser under meditation kan leda till läkning av specifika mentala och fysiska tillstånd.

 

Vad är Stress och Ångest?

Stress är en vanlig del av vardagen. Tidslinjer, tidsfrister, negativa händelser och incidenter kan orsaka stress.

Det finns också kronisk stress som orsakas av en rad händelser som förvärrar och gör att du hela tiden blir mer och mer stressad utan avkoppling.

En allvarlig eller traumatisk händelse kan också göra att du fastnar i ett tillstånd av stress där en obekväm händelse förvandlas till en stressig händelse på grund av dina redan förhöjda sinnen.

Stress i alla former kan vara skadligt för din hälsa. Men pågående eller akut stress kan leda till allvarliga hälsotillstånd som hjärtsjukdomar, håravfall, viktökning och humörstörningar som depression och ångest.

Ångest i små mängder är normalt. Till exempel att känna sig nervös innan en betydande eller stressande händelse är naturligt.

Men när känslan av undergång, rädsla, fruktan eller rädsla börjar uppträda i vardagliga händelser eller jämt och ständigt, kan detta leda till depression och stress.

Milda och svåra ångesttillstånd kan vara livsavgörande och försvagande och hämma livsnjutningen.

Mer allvarligt kan det leda till fysiska tillstånd som paniktillstånd med panikattacker, inklusive hjärtklappning, påfrestande viktminskning och brist på aptit.

 

Hur Kan Meditation Hjälpa Om Jag Har Ångest Eller Stress I Mitt Liv?

Ångest är ett tillstånd där sinnet skapar rädsla för framtida händelser, som kan vara en faktisk händelse eller en inbillad händelse.

Can Yoga help you lose weight?

Till exempel, för en del med ångest, kan enbart att lämna huset orsaka ångest, vilket leder till stress.

För andra har livet varit tufft, och en enstaka händelse eller en rad händelser har lett till att de har ångest utan att veta den exakta orsaken den dagen.

Poängen är att sinnet lever i framtiden eller det förflutna och för med rädsla från tidigare eller inbillade händelser in i sinnet, vilket påverkar kroppen.

Stress är en fysisk reaktion på att inte kunna slappna av och lugna ner sig. Detta kan också påverka kroppen.

Meditation har visat sig ge betydande förbättringar av symptomen på stress och ångest. Men hur fungerar detta? Vilka är de omedelbara fördelarna och vilka är de långsiktiga fördelarna?

 

De Kortsiktiga Och Långsiktiga Fördelarna Med Meditation För Stress Och Ångest

Det finns kortsiktiga och långsiktiga fördelar med att börja och fortsätta med en meditationsövning om du lider av stress och ångest.

När du går in i en meditationsklass för första gången är det normalt att känna oro oavsett om du är där för att få hjälp med stress eller ångestsymtom.

Men om du låter dig ledas av din meditationsguide kan du finna frid medan du lär dig att meditera.

Kom ihåg att alla i den klassen är där av samma orsak och att ingen döms – i meditationsklasser finns det bara stöd.

Kortsiktiga Fördelar Med Meditation

Meditation hjälper dig att föra ditt sinne till nuet. Rensa bort kaoset, pladdrande och oroande tankar som du kanske har blivit så van vid att du inte ens hör dem längre.

Meditation för din uppmärksamhet till dina tankar, låter dig höra dem och släpper dem sedan. Så istället för att de skramlar runt hela tiden i ditt sinne, så hörs, bekräftas och släpps de ut.

Under en lektion kommer ditt sinne att bli tillsagt att fokusera på ett ljud, din andning eller din guides röst.

Du kommer regelbundet och försiktigt att bli påmind om att rensa ditt sinne och instrueras om hur du gör detta.

Med tiden kommer din andning att sakta ner, din puls kommer att regleras och du kan hitta en nivå av lugn och medvetenhet som du inte har kunnat uppnå på länge.

Detta kommer att frigöra hormoner som dopamin, serotonin och oxytocin, vilket ger dig en varm, glad och avslappnad känsla. Du kan till och med somna.

När klassen är över kan du känna lättnad, lugn och en känsla av kontroll som kommer att lämna klassen med dig och påverka dig en tid efter lektionen.

Hur länge du bibehåller den här känslan och lugnet efteråt kommer att öka med din erfarenhet och varje klass eller personlig träning.

Ayurvedic life
Can Yoga help you lose weight?

Långsiktiga Fördelar Med Meditation

De långsiktiga fördelarna med Meditation för stress och ångest är många och generösa. De förstärker varandra och kommer med tiden att förbättra ditt allmänna välbefinnande och hälsa.

De fysiska och mentala fördelarna på lång sikt med att använda Meditation för att hjälpa till med att minska de akuta symptomen på stress och ångest är:

Förbättrad sömn – Att förbättra din sömn hjälper dig att känna dig mer avslappnad och utvilad om dagarna. Att må bättre under dagen hjälper dig att fatta bättre beslut och må bättre inom dig själv varje dag.

Förbättrad tankeförmåga – Förbättring av minne och koncentration hjälper dig att komma ihåg uppgifter och instruktioner bättre. Att kunna koncentrera sig hjälper dig att prestera bättre hemma och på jobbet. Ditt självförtroende kommer att förbättras, och du kommer att förbättra din självkänsla.

Färre negativa tankar – Meditation lär dig hur du hör och släpper negativa eller distraherande tankar. Negativa tankar som tidigare skulle upprepas och ältas i ditt sinne kommer du att lära dig att släppa för kunna fortsätta din dag.

Förbättrat immunförsvar – Mindre stress och bättre sömn kommer att förbättra ditt immunförsvar genom att minska inflammation i din kropp. Att minska inflammation innebär att ditt immunförsvar inte är utmattat utan kan återuppbyggas, och din hälsa kommer att förbättras.

Förmåga att koncentrera sig och förbättra relationer – Stress och oro under långvariga förhållanden kan försvåra din koncentrationsförmåga och uppnå mål. När du sover bättre, mår bättre och kontrollerar dina negativa tankar kan du generellt tänka mycket bättre. Detta förbättrar din förmåga att lösa problem och fatta beslut med tillförsikt. Förbättrar dina personliga och professionella relationer.

Meditation Kan Förbättra Din Livskvalitet Genom Att Förbättra Ditt Sinne, Vilket Kommer Att Gynna Din Kropp.

Även om det finns en hel del forskning att göra, visar den forskning som redan har utförts att meditation kan ha fördelar och lindra stress och ångest.

Enkelt uttryckt skapar det en strömbrytare som bryter av kretsloppet och ger dig stunder av lugn som tidigare kan ha känts omöjliga.

Precis som alla verktyg eller färdigheter kan det ta tid att lära sig, och med tiden leder det till ytterligare förbättringar.

Om du lider av stress- och ångestsymptom har du inget att förlora och kanske mycket att vinna på att prova meditation.

För det bästa inom högkvalitativa meditationsredskap, kolla in våra rekommendationer för att ta din meditation till en högre nivå.