Vårt Löfte För Det Nya Året

– Gästblogginlägg av Marianna –

 

Ett nytt år innebär alltid någon form av friskhet, hopp om en ny början och förändringar. Vi övertygar oss själva om att detta kommer att bli året då vi slutar eller börjar göra något, vi kommer att få mer tid för oss själva eller våra nära och kära.

Vi kommer att bli annorlunda, bättre.

Dessa två ord: Dessa två ord “jag ska” ger oss viljestyrka att förändra vad vi gör och vem vi är, för att bli mer lyckliga och nöjda.

Men de föresatser och mål som vi sätter upp kommer från vårt ego, och de utgår från antagandet att den vi är inte är tillräckligt bra. Vi tror att om vi bara får det vi vill ha kommer lyckan att följa med.

Jag har många gånger misslyckats med att hålla mig till mina föresatser, och jag är säkert inte den enda.

yoga has a number of benefits
Breathing techniques that calm us down

Kan vi ändra på detta och i så fall hur?

Återigen erbjuder yogatraditionen lösningen: Sankalpa.

 

Vad Sankalpa Är

Kalpa betyder löfte, eller “den regel som ska följas framför alla andra regler”, och San betyder en förbindelse med vår högsta sanning.

En Sankalpa är en positiv förklaring eller bekräftelse, ett löfte som vi ger för att stödja vår högsta sanning, en påminnelse om vår sanna natur och en vägledning för våra val.

Utgångspunkten är att vi redan är de vi behöver vara för att uppfylla vårt livs dharma. Allt vi behöver göra är att fokusera vårt sinne, ansluta oss till våra innersta önskningar och kanalisera den gudomliga energin inom oss.

2 Typer Av Sankalpa

Vi kan identifiera två typer av Sankalpa.

Vi har ett uttalande som definierar vår sanna natur, vem vi är, t.ex. “Jag är redan hel och redan helad” eller “Jag är själva freden”.

När vi väl har upptäckt vårt syfte måste vi sätta upp intentioner och ta steg i riktning mot detta förverkligande.

Vi måste fråga oss vilka specifika saker som måste hända för att vi ska kunna gå vidare på vår väg. Vår specifika Sankalpa beskriver vad vi behöver göra och var vi behöver rikta vår energi för att göra framsteg mot våra större livsmål.

 

Hur Man Skapar En Sankalpa

Att formulera din Sankalpa i nutid hjälper dig att förkroppsliga din avsikt här och nu. Framtiden är en indikation på en dag, men inte på idag. Och nutid påminner dig också om att det som krävs av dig redan finns inom dig.

Viparita Karani - Legs up the wall pose
Ananda Balasana - happy baby pose

I stället för att säga: “Jag kommer inte att äta kött” kan din Sankalpa till exempel vara: “Med medkänsla för min kropp och andra varelser följer jag en vegetarisk kost.”

En av de mest kraftfulla övningarna för att plantera Sankalpa-fröet är yoga Nidra.

Yoga Nidra avslappnar systematiskt kropp och sinne och leder dig in i ett djupt medvetande. Du är medveten och vaken, men du upplever att du inte kan identifiera dig med kroppen och sinnet.

På detta sätt löser sig förvirringen mellan Prakriti och Purusha, och du kommer till vila i din sanna naturs frid, visdom och kärlek. Våra självpåtagna begränsningar löses upp och vi blir rena varelser. Sankalpa är levande och sann i det ögonblicket.

 

Hur Du Kan Stödja Din Sankalpa

När vi väl har bestämt oss måste vi agera för att upprätthålla och stärka vår beslutsamhet.

Varje val vi gör stöder eller underminerar vår Sankalpa.

Det finns ögonblick av impulsivitet när vi säger “skit i det” till medvetenhet och avsikt, och just i dessa ögonblick måste vi komma ihåg vår Sankalpa.

Mellan impulsen att handla och att recitera Sankalpa är det viktigt att göra en paus och bjuda in sinnet till ett tillstånd av enhet. Ta några andetag med uppmärksamhet, och hitta pausen mellan andningarna.

Även de stunder då du glömmer din avsikt kan omvandlas till stöd för din Sankalpa. Anne Douglas, en yogaterapeut i Alberta, föreslår: “Gå tillbaka i tiden till en punkt där du tappade bort den.

Gå tillbaka till den sensoriska känslan av tvång, föreställ dig den på nytt och återskapa ögonblicket. Tänk dig att inte ge efter för vanan när du väl är helt inne i den känslan.

Viparita Karani - Legs up the wall pose
Ananda Balasana - happy baby pose

Dra upp kraften i din Sankalpa och låt dig själv känna den innerliga längtan i hela din kropp. Återgå sedan till att minnas känslan av tvång. Surfa fram och tillbaka och gör känslan av den innerliga längtan starkare för varje gång.”

Dessa felsteg är helt enkelt “att gå ifrån sig själv”. När du har insett att du har avlägsnat dig från dig själv, föreställ dig hur du kunde ha reagerat.

Vad kunde du ha tänkt, sagt och gjort som skulle ha varit mer förenligt med din föresats? Se det och känn det som om du verkligen hade gjort det.

Sankalpa kan verka motsägelsefullt. Om vi behöver erkänna att vi redan är perfekta och hela, varför behöver vi då identifiera vad vi vill ha?

Enligt den nonduala läran är vi både varande och blivande. Det finns den del av oss som är transcendent, som inte behöver något. Men vi har också den del som kommer in i livet med ett syfte och ett öde och som alltid blir till.

Vi måste gå de två vägarna samtidigt, men vår natur förblir oförändrad oavsett om vi uppnår våra mål eller inte.

 

Marianna har tränat yoga i mer än åtta år och år 2020
slutförde hon den 200 timmar långa yogalärarutbildning i Vinyasa på YogaMoves i Utrecht.
Hon brinner för att dela yoga med andra, att leva mer hållbart,
och att resa. Hennes INSTAGRAM-sida