Jag slår vad om att de flesta av oss blir förvirrade när vi hör talas om hur många typer av yoga vi kan utöva.

Det finns mer än 90 olika stilar; en del, såsom Bikram Yoga, var till och med varumärkesskyddade.

Men har du någonsin undrat hur vi kom fram till den nuvarande yogapraktiken?

De flesta stilarna är baserade på asanas, vilket betyder ställningar, kombinerat med rörelser, andningstekniker, meditation och mudras. Om vi tänker på yogaställningarna föreställer vi oss något aktivt och fysiskt.

Termen asana, å andra sidan, betyder bokstavligen “säte”. Faktum är att de asanas som nämns i Yoga Sutras, den äldsta skrivna texten som talar om yoga, är sukhasana och padmasana, de sittställningar vi utövar när vi mediterar.

Yoga Sutras sammanställdes under de tidiga århundradena efter kristus. Forskarna kallar dessa tider för “klassisk yoga”-period.

Om vi fortsätter kommer vi in i “efter-klassisk yoga”-perioden, där den fysiska kroppen börjar få större betydelse. Det var då Hatha yoga uppstod.

Chakra meditation
Shiva and Shakti in Kundalini yoga

Hatha på sanskrit betyder “envis”; för vissa traditioner betyder Hatha Yoga den envisa utövningen av yoga.

För andra kommer termen Hatha från “ha”: (‘sol’) och “tha” (‘måne’). De symboliserar livskraft och medvetande.

När dessa motsättningar förenas, inser de harmonin i varandet; vi är fullt levande och medvetna.

Vi omfamnar inte denna helhet när vi tenderar att fastna i vårt sinne, kropp och hjärta; genom Hatha Yoga kan vi rena kroppen, lugna sinnet och öppna hjärtat.

 

Yoga Pradipika

Den första skriften om Hatha yoga (Hatha Yoga Pradipika) skrevs på 1300-talet av den indiske vise mannen Swami Swatmarama.

Texten betraktar asana, pranayama, mudra, bandha och samadhi i detalj, och ger specifik vägledning.

Andra viktiga skriftliga material är Shiva Samhita som påvisar buddhismens och tantras inflytande i utvecklingen av Hatha yoga, och Gheranda Samhita, som beskriver yogans vägs sju sätt.

Dessa sju vägar för yoga är shatkarmas för rening, asanas för styrka, mudras för stabilitet, pratyahara för lugn, pranayama för lätthet, dhyana för förverkligande och samadhi för lycka.

Det finns tre huvudmål med Hatha yoga:

1. den totala reningen av kroppen
2. den fullständiga balanseringen av de fysiska, mentala och energetiska fälten
3. uppvaknandet av renare medvetande

Många personer sammankopplar ursprunget till Hatha yoga med Tantra, även om de flesta Hatha yoga traditioner tillskriver sina rötter till Raja yogafilosofin Patanjali.

Patanjali är starkt influerad av Yamas och Niyamas buddhistiska filosofi.

8 limb path of yoga
8 limb path of yoga

Tantra Yoga

Tantrarörelsen i Indien var till viss del en reaktion mot de dualistiska metoder som lärs ut i Veda och Upanishaderna och kodifieras i Yoga Sutras.

Huvudtanken med tantra är att allt i universum är ett uttryck för den gudomliga feminina energin, som kallas Shakti, och andlig utveckling går genom livets upplevelser.

Vi kan uppleva det gudomliga om vi öppnar upp oss för det, lever ut världen av upplevelser och inte undviker den.

Denna filosofi påverkar djupt hur vi tänker om kroppen och yogaträning. Enligt Tantra-metoden finner vi vår väg till upplysning och lycka endast genom att uppleva den materiella världen.

Tantrayoga strävar efter att balansera – inte ta avstånd ifrån – mänskliga instinkter i ett försök att nå upplysning.

Idén med yoga i det tantriska perspektivet är att förena kropp, andetag och sinne som en enhet och omfamna fullheten av både maskulina och feminina energier.

Trots det dualistiska tänkandet ser den tantriska filosofin energins två sidor, Shiva och Shakti, som en.

Alla dessa principer finns fortfarande kvar i den moderna yoga-asanan, vilket innebär att vi kan se dagens yoga som en tantrisk praktik.

 

Olika stilar, samma rötter

Om vi tar en titt på de olika stilar och nyanser som modern västerländsk yoga förkroppsligar nuförtiden, kan vi se att de ämnen som tidigare skildrats har mycket gemensamt.

Vinyasa sammanlänkar poserna i ett flöde genom andningen. Ashtanga yoga följer samma tillvägagångssätt som Vinyasa yoga och upprepar samma mönster av poser.

Iyengar yoga fokuserar mer på positioneringen av den fysiska kroppen. Yin Yoga riktar sig mot kroppens djupaste vävnader genom specifika asanas.

Chanting - Ong Namo Guru Dev Namo
Chakras are personal and unique to every individual

Men även med olikheter under den specifika utövningen delar de alla samma syfte: att öka medvetenhet och minska sjukdom.

För mig är Hatha likt modern till de olika etablerade formerna av yoga.

Yoga som träning, likt den typ som ses i väst, har i hög grad påverkats av Swami Kuvalayananda och hans elev Tirumalai Krishnamacharya, som undervisade från 1924 tills han dog 1989.

Både Kuvalayananda och Krishnamacharya kombinerade asanas från Haṭha yoga med gymnastiska övningar från dåtidens fysiska kultur.

Samtidigt tappar de det mesta av sina religiösa aspekter, för att utveckla en flytande stil av fysisk praktik som lade liten eller ingen tonvikt på Haṭhas andliga mål.

Hur skiljer sig Hatha Yoga från andra stilar?

 1. I Hatha hålls asanas stadiga i 1-5 minuter. De flesta av de moderna stilarna är dynamiska och håller poser endast en kort stund.
 2. Ämnesomsättningen minskar.
 3. Hatha yoga asanas fokuserar på inre organ och ryggraden istället för muskelgrupper och leder.
 4. Kroppen går igenom mindre slitage.
 5. Det kräver mindre syre.
 6. Kroppens och sinnets stillhet är viktigare än rörelse.

 

Det finns 84 traditionella Hatha Yoga poser. Dessa är de mest populära:

 • Shirshasna – Stående huvud
 • Sarvangasana – Halv brygga
 • Halasana- Plogen
 • Matsyasana – Fisken
Ego Eradicator pose
Breathing techniques that calm us down
 • Gomukhasana – Ko-ansikte
 • Paschimotthanasna – Sittande framåtfällning
 • Bhujangasana – Kobran
 • Mayurasana – Påfågeln
 • Natrajasana – Dansaren
 • Vrkshasana – Trädet

   

Om Yoga är nytt för dig, skulle jag råda dig att börja med några Hatha-klasser och få en förståelse för de fysiska poserna i ett långsammare tempo, med mer fokus på stretchning.

Och när du börjar bli mer säker på asanas, utforska och upplev andra former av fysisk övning. Jag tror att de alla har något att lära ut, inklusive vad som inte är menat för oss.

Njut av resan och lukta på rosorna på vägen 🙂

Källor:

 

Marianna har tränat yoga i mer än åtta år och år 2020
slutförde hon den 200 timmar långa yogalärarutbildning i Vinyasa på YogaMoves i Utrecht.
Hon brinner för att dela yoga med andra, att leva mer hållbart,
och att resa.