Platser För Energimedvetande

Jag måste medge att det har varit ganska svårt att förstå och känna av chakrasystemet.

Likt många saker inom yoga som inte kan lokaliseras fysiskt, röntgas eller upptäckas, ägnade jag flera år åt att känna att ingenting ”hände”.

Chakra är sanskrit och översätts som hjul men det finns ett flertal vitt skilda åsikter om vad de är, hur de fungerar och till och med deras antal.

Den mest accepterade versionen är den tantriska modellen, som ger sju chakran som beskrivs som utstrålningar av gudomligt medvetande.

 

Vad Är Chakran?

Läraren och forskaren Christopher Wallis förklarar:

”Chakran är inte som organ i den fysiska kroppen; de är inte bestämd fakta som vi kan studera som läkare studerar neurala ganglier.

Chakras och deras innebörd
Chakras are personal and unique to every individual

Energikroppen är en exceptionellt flytande verklighet, som vi borde förvänta oss av allt icke-fysiskt och översensuellt.

Energikroppen kan på ett experimentellt sätt uppvisa hur många energicentra som helst, beroende på personen och den yogaövning de utför.”

Mycket av det som lärs ut om chakran av västerländska yogalärare involverar metoder som har tagits bort från referenser till gamla traditionella texter, med moderna västerländska psykologiska tillstånd tillagda som förnyades av Carl Jung på 1930-talet, med mycket liten relevans för det kulturellt specifika sammanhanget utifrån vilket de ursprungliga metoderna föddes.

Dr. Wallis sa: ”ingenting som är skrivet på engelska är egentligen auktoritativt för utövare av yoga.

Låt oss erkänna att vi verkligen inte förstår dessa uråldriga yogaövningarna ännu; du är fri att studera närmare, tydligare, ärligare, mer noggrant och slösaktigt dömande enligt din egen inre upplevelse.”

 

Chakran Är Personliga Och Unika För Varje Person

Chakran, likt yogan självt, är högst personliga och unika för varje person.

För att verkligen förstå vad de är och hur de fungerar inom dig handlar att du måste skapa en bild av dem i ditt sinne och tillämpar din unika förståelse av dem.

Ta ett steg tillbaka från det du tror att du vet om chakran och var mer närvarande och intim med dina egna inre upplevelser.

Du känner kanske igen sammandragningar i områden som höfter, bäckenbotten, diafragma eller hals som kan få dig att tappa din energi.

Dessa sammandragningar kan vara olösta tidigare erfarenheter som påverkar vårt förhållande till kroppen och dess hälsa i nuet.

Iyengar brukade säga: ”Att utöva yoga är inriktat på att väcka den gudomliga energin inom varje människa.

Asanas och Pranayama vecklas ut och varnar chakrana. Under processen aktiveras nadis.

Detta får chakran att vibrera och generera energi, som sedan cirkuleras över hela kroppen genom nadis. Känslorna rotade i chakran omvandlas när gudomliga energier väcks och cirkulerar.”

Många visualiseringar utvecklar idén om chakran som virvlande virvlar av färgad energi eller ljus, och symbolen som representerar chakran är lotusblomman.

Varje chakra representeras av sin egen färg och ett annat antal kronblad.

Chakran beter sig som kronbladen på lotusblomman: de kan öppnas eller stängas beroende på medvetandetillståndet.

Colors of Chakras
8 limbs of yoga and their meaning

Chakra färger och betydelser

Chakra 1 – Rotchakra – Muladhara (Röd Chakra)

Lokaliserad vid basen av ryggraden. Det är förknippat med stabilitet, överlevnad, bekvämlighet, säkerhet. Dess element är jord och färgen är röd. Det har 4 kronblad.

 

Chakra 2 – Sakralchakra – Svadhishthana (Orange chakra)

Lokaliserad i nedre delen av buken. Det är förknippat med sensualitet, njutning, kreativitet, sällskaplighet och känslor. Dess element är vatten och färgen är orange. Det har 6 kronblad.

 

Chakra 3 – Solar Plexus Chakra – Manipura (Gul Chakra)

Lokaliserad vid navelområdet. Det är förknippat med styrka, personlighet, makt, beslutsamhet och självkänsla. Dess element är eld och färgen är gul. Det har 10 kronblad

Chakra 4 – Hjärtchakra – Anahata (Grön Chakra)

Lokaliserad mitt på bröstet, över bröstbenet. Det är förknippat med kärlek, acceptans, medkänsla och uppriktighet. Dess element är luft och färgen är grön. Det har 12 kronblad.

 

Chakra 5 – Halschakra – Vishuddha (Blå Chakra)

Lokaliserad i halsområdet. Det är förknippat med kommunikation, uttryck, inspiration. Dess element är eter och färgen är blå. Det har 16 kronblad.

 

Chakra 6 – Tredje ögat Chakra – Ajna (Indigo Chakra)

Lokaliserad mitt i pannan. Det är förknippat med intuition, klarhet, meditation och tillit. Dess element är ljust och färgen är indigo. Det har 2 kronblad.

 

Chakra 7 – Kronchakra – Sahasrara (Lila Chakra)

Lokaliserad på hjässan. Det är förknippat med kunskap, medvetande, andlighet. Dess element är tanke och färgen är violett, eller ibland vit. Det har 1 000 kronblad.

 

The last 4 Chakras
Chakra meditation

Chakra Meditation

Inspirerad av Peter Sterios experimenterade jag med hans metod att meditera över chakran.

Hans fokus är inte på färger, platser, mantra, istället är det mer påtagligt.

Efter en asanaträning intog jag en bekväm, sittande ställning med korslagda ben och började fokusera först på bäckenbotten.

Jag visualiserade att min andnings inandning fylldes in i ändtarmen och försiktigt tryckte in perineum mot golvet (porten till det första chakrat).

Vid utandningen förflyttade jag min uppmärksamhet till att mjuka upp min bäckenbotten och ringmusklerna.

Sedan förflyttade jag min uppmärksamhet upp genom ryggen, mjukade upp huden under min navel (porten till det andra chakrat), mitt mellangärde (3:e chakrat), övre delen av mina lungor och bröstbenet (4:e chakrat), roten av halsen och sköldkörteln. körtel (5:e chakrat), musklerna bakom mina ögon och pannlobens vävnader i hjärnan (6:e chakrat).

Peter utelämnade det sista chakrat därför som han säger: ”det kändes bortom min förståelse av vad jag attraherades till att göra.”

Det förefaller mig vara ett väldigt ödmjukt, respektfullt och realistiskt förhållningssätt.

På detta vis har vi möjligheten att utveckla ett förhållande till delar av vår fysiska kropp som är ”verkliga” för oss och styra den mjuka, varma och frigörande energin när vi andas ut till en spänd muskel eller skadad led.

 

Hur Känns Det När Dina Chakran Öppnar Sig

Den övergripande känslan jag upplevde mot slutet var en känsla av lätthet, frigjord energi, utrymme i kroppen och i sinnet.

I detta ljus kan vi se möjligheten att ha ett annat förhållningssätt till våra känslomässiga utlösare, de är i själva verket möjligheter till att återställa vårt tankesätt.

Om vi låter behovet av att döma eller reagera upphöra, kan vi omformulera hur vi svarar, inte baserat på tidigare erfarenheter, utan baserat på vad som är sant nu.

Lita på din inre intelligens så kommer du att hitta ditt eget sätt att låta chakran läka dig.

What does it feel like when your chakras open

Källor:

  • Gravity & Grace by Peter Sterios

 

Marianna har tränat yoga i mer än åtta år och år 2020
slutförde hon den 200 timmar långa yogalärarutbildning i Vinyasa på YogaMoves i Utrecht.
Hon brinner för att dela yoga med andra, att leva mer hållbart,
och att resa.